Adatkezelési Tájékoztató

A KRIO Intézet Zrt. (1026 Budapest, Kelemen László utca 12.) mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak. Intézetünk elkötelezett ügyfelei, partnerei és a szolgáltatásai iránt érdeklődők személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Intézetünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

I. Az adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő: KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:1026 Budapest, Kelemen László utca 12.
Cg. 01-10-042814 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12038112-2-41
Telefonszám: +36-1-416-7453
e-mail: info@krio.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Baranyai Adrienn
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@krio.hu

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A KRIO Intézet Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) • 2017. évi XC. törvény - a büntetőeljárásról (Be.) • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.) • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.) • 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

III. Adatkezelések
1. Weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Weboldalon történő regisztráció a következő oldalakon: krio.hu, ossejt.krio.hu, spermabank.krio.hu, andrologia.krio.hu, gyerekneurologia.hu, babasmamas.hu, manfinity.hu.

Az adatkezelés célja:

Ajánló program

ossejt.krio.hu/ajanlo

A résztvevő az Ajánló Program szabályzata szerinti kedvezményben részesül. A résztvevőkkel a KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Őssejt tanácsadás

ossejt.krio.hu/babavaro

A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Babaelsősegély tanfolyam

ossejt.krio.hu/babaelsosegely

Jelenléti vagy online babaelsősegély tanfolyamon való részvételre jelentkezés. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Covid-ellenanyagszint mérés

ossejt.krio.hu/covid-antitest

Telefonos tájékoztatás anyai és gyermek vérből végzett Covid-ellenanyagszint méréssel kapcsolatban. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Dupla Biztonság csomag

ossejt.krio.hu/dupla-biztonsag

A Dupla Biztonság elnevezésű, két különböző laboratóriumban (KRIO Intézet és FamiCord Suisse) történő őssejt minta tárolásról történő telefonos tájékoztatás. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Aktuális havi akció

ossejt.krio.hu

Az aktuális havi akció kedvezményének érvényesítésére való jelentkezés. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Aktuális akció

spermabank.krio.hu/manfinity

Az aktuális akció kedvezményének érvényesítésére való jelentkezés. A KRIO Intézet munkatársa felveszi a kapcsolatot és tájékoztatást, ajánlatot ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

EXPO Program

ossejt.krio.hu/expo-program

Online EXPO programon való részvétel. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Gólyaváró sorozat

ossejt.krio.hu/golyavaro-sorozat

A Gólyaváró videósorozat online megtekintése. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

MAM kvíz

ossejt.krio.hu/krio-mam-kviz

MAM ajándékcsomagért történő kvíz játék. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Nyílt nap

ossejt.krio.hu/nyilt-nap

A KRIO Intézetben vagy online módon tartott nyílt napon való részvétel. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Őssejt tájékoztató

ossejt.krio.hu/ossejt-tajekoztato

A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Promóciós program

ossejt.krio.hu/promocios-program

Értékes őssejttárolási csomag sorsolásra jelentkezés. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Szent István Kórház Szülésfelkészítő

ossejt.krio.hu/szent-istvan-szulesfelkeszito

Szülésfelkészítő programra történő jelentkezés. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

SOTE Szülésfelkészítő

ossejt.krio.hu/sote-szulesfelkeszito

Értékes MAM Baby Babaváró Ajándékszett sorsolásra jelentkezés. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Várandós naptár

ossejt.krio.hu/varandos-naptar

Online várandós naptár letöltése. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Kapcsolatfelvételi űrlap

spermabank.krio.hu

Saját részre történő ivarsejtletét szolgáltatással kapcsolatban érdeklődőknek kapcsolatfelvételi lehetőség a KRIO Intézet spermabanki ügyfélszolgálatával.

Tájékoztatás kérési űrlap

spermabank.krio.hu/ donor-spermium-vasarlas

A regisztrálóknak automata, általános tájékoztatás kerül kiküldésre a donor hímivarsejt vásárlási szolgáltatással kapcsolatban. A KRIO Intézet spermabanki ügyfélszolgálata ezután felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel.

Jelentkezés spermadonornak

spermabank.krio.hu/spermadonornak-jelentkezem

A jelentkezők részére automata, általános tájékoztatás kerül kiküldésre a donor programban való részvételről és egy hírlevél a KRIO Intézet egyéb spermabanki szolgáltatásairól, elégedettségméréssel kapcsolatos megkeresésről. Amennyiben a jelentkező jelzi, hogy folytatni kívánja a programot, a KRIO Intézet spermabanki ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel.

Kapcsolatfelvételi űrlap

spermabank.krio.hu/sperm-storage

Ivarsejtletét szolgáltatással kapcsolatban érdeklődőknek kapcsolatfelvételi lehetőség (telefon, e-mail) a KRIO Intézet spermabanki ügyfélszolgálatával. Az érdeklődő beleegyezik, hogy a KRIO Intézet 1 éven belül a megadott e-mail címre hírlevelet küldjön ki.

Kapcsolatfelvételi űrlap

gyerekneurologia.hu

Gyermekneurológiai szakrendeléssel kapcsolatban érdeklődőknek írásos kapcsolatfelvételi lehetőség a KRIO Intézet ügyfélszolgálatával.

Kapcsolatfelvételi űrlap

andrologia.krio.hu

Andrológiai szakrendeléssel kapcsolatban érdeklődőknek írásos kapcsolatfelvételi lehetőség a KRIO Intézet ügyfélszolgálatával.

BabásMamás kedvezménykártya

www.babasmamas.hu/kedvezmenykartya

A regisztrálók részére elektronikus babasmamas kedvezménykártya kerül kiküldésre. A KRIO Intézet tanácsadója felveszi a kapcsolatot és személyre szóló tájékoztatást ad a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

Kapcsolatfelvételi űrlap

manfinity.hu

Manfinity szettel kapcsolatban érdeklődőknek kapcsolatfelvételi lehetőség a KRIO Intézet spermabanki ügyfélszolgálatával.

Kapcsolatfelvételi űrlap

spermabank.krio.hu/ferfiassag-30-plusz

A regisztrálók részére elektronikus kiadvány kerülhet kiküldésre. A regisztráció során az érdeklődő beleegyezik, hogy a KRIO Intézet hírlevelet küldjön ki egyéb spermabanki szolgáltatásairól.

Kapcsolatfelvételi űrlap

spermabank.krio.hu/konfreg

A konferencián regisztrálók beleegyeznek a kapcsolatfelvételi lehetőségbe (telefon, e-mail) a KRIO Intézet által. Az érdeklődő beleegyezik, hogy a KRIO Intézet megadott e-mail címre hírlevelet küldjön ki.

Jelentkezés Webinár videók megtekintésére

spermabank.krio.hu/webinar

A Webinár videósorozat online megtekintése. A regisztráció során az érdeklődő beleegyezik, hogy e-mail címére a KRIO Intézet a spermabanki szolgáltatásairól tájékoztató anyagot küldjön.

A kezelt adatok köre:

 • név, telefonszám, e-mail cím
 • krio.hu, ossejt.krio.hu oldalon: szülés helye, szülés várható ideje
 • fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatok

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum a regisztrációtól számított egy évig.

Adatfeldolgozók: a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátására: Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.).

Adattovábbítás: a MAM ajándékcsomagért regisztrálók adatai továbbításra kerülnek MAM Hungária Kft. (Székhely: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132) részére marketing célból.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az Intézet által adott információkról.

2. Papír alapú felületen, kuponon történő regisztráció őssejt tájékoztatásra

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és személyre szóló tájékoztatás a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről.

A kezelt adatok köre:

 • név, telefonszám, e-mail cím
 • szülés helye, szülés várható ideje

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum a regisztrációtól számított egy évig.

Adatfeldolgozók: a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátására: Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az Intézet által adott információkról.

3. Promóciós program (nyereményjáték) regisztráció

Promóciós programra történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés az ossejt.krio.hu weboldalon, társszervezésben a minimano.hu weboldalon. Az adott Promóciós programhoz tartozó játékszabályzat a vonatkozó honlapon elérhető.

Az adatkezelés célja: Szerepeltetés a KRIO Intézet által (ossejt.krio.hu oldalon történő regisztráció), vagy a KRIO Intézet és a Mini-Manó Kft. (12574944-2-42; 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.) (minimano.hu oldalon történő regisztráció) által szervezett Promóciós Programban (nyereményjáték) és egyben kapcsolatfelvétel és személyre szóló tájékoztatás a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről, eseményekről.

A kezelt adatok köre:

 • név, telefonszám, e-mail cím, szülés helye, szülés várható ideje.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. 6. § (5) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum a regisztrációtól számított egy évig.

Adatfeldolgozók: KRIO Intézet Zrt., illetve a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátására: Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vesz részt a promóciós programban, illetve nem értesül az KRIO Intézet Zrt. által adott információkról.

4. Hírlevél

Feliratkozás történhet a következő weboldalakon: krio.hu, ossejt.krio.hu, babasmamas.hu.

Az adatkezelés célja: A KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről, eseményekről hírlevelek küldése, továbbá ezzel egyben ezekre a célokra saját üzleti célú adatbázis építése. Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. 6. § (5) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum a regisztrációtól számított öt év.

Adatfeldolgozók: a fejlesztési és a rendszergazdai- és hírlevél küldési feladatok ellátására:

 1. Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.)
 2. SalesManago (salesmanago.com)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az Intézet által adott információkról.

5. Telefonos megkeresés szerződéskötési ajánlattal

Az adatkezelés célja: egyszeri telefonos megkeresés ivarsejt tárolásra vonatkozó ajánlattal.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum egy évig.

Adatfeldolgozók: A KRIO Intézet Zrt., így a KRIO Intézet Zrt. által üzemeltetett oldalon az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadó személyek hozzájárulásukat adják az egyszeri telefonos megkereséshez ivarsejt tárolásra vonatkozó szerződéskötési ajánlattal.

6. Telefonhívások rögzítése

Adatkezelés célja: A telefonbeszélgetések rögzítésének általános célja annak bizonyítása, hogy a beszélgetés során mi hangzott el. Telefonon tett panaszok esetében a cél a panasz pontos felvétele, rögzítése. Továbbá, cél a szolgáltatásnyújtás, telefonos megkeresésekre való megfelelő válaszadás és a KRIO Intézet Zrt. szolgáltatásai minőségének folyamatos fejlesztése.

A kezelt adatok köre: Az érintett személy hangja és a +36 1 414 0130, +36 1 416 7453 és a +36 1 211 3517 számra kezdeményezett és azon folytatott telefonbeszélgetés során elhangzott személyes adatok, a hívás időpontja, tartama és a hívószám.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a rögzítésre való figyelemfelhívást követően a hívás folytatásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Továbbá jogalap a KRIO Intézet Zrt. minőségbiztosításra és igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése során tett nyilatkozatok bizonyíthatósága, illetve a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésének elősegítése érdekében az Általános Adtavédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Amennyiben Érintett nem szerződéses ügyfele a KRIO Intézetnek, az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a KRIO Intézet Zrt.-nek többek között az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a vele kapcsolatba lépő személyek kéréseit teljes körűen megválaszolja és az ezen érintett személyekkel folytatott kommunikáció tartalmát, megfelelőségét szükség esetén igazolni tudja.

Az adatkezelés időtartama: A hanganyagokat a KRIO Intézet Zrt. öt évig őrzi meg.

Adatfeldolgozók: KRIO Intézet Zrt., illetve a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátására: Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.).

7. Chatbot

Az adatkezelés célja: A Weboldalon és a Messenger alkalmazásban a chatbot alkalmazására azért kerül sor, hogy a felhasználói megkereséseket teljesítsük, Felhasználóinkkal a kapcsolatot tartsuk, személyüket azonosítsuk, személyre szabott tájékoztatást és ajánlatokat kínáljunk. A Felhasználóval folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a KRIO Intézet Facebook oldalán bejövő messenger üzenetként rögzíti. A Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint a Felhasználó egyes válaszait a Manychat (adavédelmi nyilatkozat itt elérhető: https://manychat.com/privacy.html) rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A kezelt adatok köre:

 • Felhasználó Messengernek (Facebooknak) megadott vezeték- és utóneve
 • Felhasználó Messenger-azonosítója
 • Felhasználó által megadott e-mail cím
 • Felhasználó által a beszélgetés során szabadon megadott egyéb adatok
 • Hirdetési azonosító
 • Időbélyeg

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés a Weboldalon elérhető chatbot elindítása után a Felhasználó erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait az Önnel történő kapcsolatfelvétel, megkeresések megválaszolása, valamint az Ön személyének azonosítása céljából kezelje és tudomásul veszi, hogy a Facebook alá tartozó Messenger-platform is adatkezelőként jár el, a Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update

A megadott adatok online google sheet export segítségével kerülnek átadásra az adatkezelőnek. A Google adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a kiküldött üzenetekben megjelenő “leiratkozás” gomb alapján, továbbá a “stop” szó beírásával. Adatai ezután 90 nap múlva, automatikusan törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti az adatvedelem@krio.hu e-mail címre vagy a KRIO Intézet Zrt., 1026 Budapest, Kelemen László utca 12. postacímre küldött levelében.

8. Az Intézet által üzemeltetett honlapok adatkezelései, cookie szabályzat

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Intézet által üzemeltetett alábbi honlapokra terjed ki: krio.hu, ossejt.krio.hu, spermabank.krio.hu, andrologia.krio.hu, gyerekneurologia.hu, babasmamas.hu. Ezen oldalak meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Az Intézet a weboldalain sütiket használ.

A süti egy kis fájl, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre. Pontosabban egy - a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó - információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket - sütifájlok -, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

Az oldalainkon használt sütik típusai a következők:

A feltétlenül szükséges sütik a weboldal és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

A teljesítmény méréséhez szükséges sütik a honlap fejlesztésének lehetőségét szolgálják azzal, hogy így a weboldal működését lehet elemezni: a Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk honlapunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják - és nem is akarják - konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik).

A funkcionális sütik megkönnyítik a honlap használatát, pl. emlékezni fog egy korábbi adatra.

Célzó vagy hirdetéshez használt sütik esetében bizonyos tartalmat megosztunk egy harmadik féllel, azért, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek: például, hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

Oldalainkon más weboldalak linkjei vagy ikonjai is megtalálhatók - pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb. -, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. Intézetünk nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

A sütikről történő értesítés, illetve hozzájárulás kérés úgy történik, hogy a fenti honlapokon történő első látogatáskor a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az Intézet azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely a jelen tájékoztatóhoz vezet, amely alapján Önnek lehetősége van elfogadni a sütiket vagy böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat/eltávolításukat.

A saját sütik kezelése:

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: __ hét
Adatfeldolgozók: KRIO Intézet Zrt., illetve a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátása során: Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.).

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Külső szolgáltatók cookie kezelése:

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja az Intézettől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről ők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Az Intézet honlapjainak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

Az Intézet honlapjainak felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A SalesManago által üzemeltetett sütkről a következő weboldalon talál bővebb információkat: https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/

9. Szerződéskötés köldökzsinórvér, köldökzsinór szövet és placenta eredetű köldökzsinórvér feldolgozására, fagyasztására és fagyasztva tárolására

Az adatkezelés célja: Egészségügyiszolgáltatás nyújtása, erre irányulószerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre:

Az anya adatai: név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, TAJ szám, telefon, e-mail, lakcím
Az apa adatai: név, születéskori név, anyja neve, születési hely, születési idő, telefon, e-mail, lakcím
Egészségpénztári adatok: egészségpénztár neve, egészségpénztári tag neve, egészségpénztár tagkód, egészségpénztár kártyaszám
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok (biológiai anya HepatitisB, HepatitisC, Treponema pallidum, HIV1,2 fertőzésére vonatkozó információk), orvosi kórelőzmény adatlap.
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a szolgáltatás során keletkező adatok a biológiai anyáról és a gyermekről.

Az adatkezelés jogalapja: Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: KRIO intézet az egészségügyi- és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényalapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás:

A KRIO Intézet a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltatás, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, mintaszállítás)
 • szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés teljesítésének elmaradása.

10. Szerződéskötés és szerződés megújítása ivarsejtletétre

Az adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányulószerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre:

Az anya adatai: név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, szig./útlevél/jogosítvány száma, telefon, e-mail, lakcím
Az apa adatai: név, születéskori név, anyja neve, születési hely, születési idő, szig./útlevél/jogosítvány száma, telefon, e-mail, lakcím
Egészségpénztári adatok: egészségpénztár neve, egészségpénztári tag neve, egészségpénztár tagkód, egészségpénztár kártyaszám
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a szolgáltatás során keletkező adatok a meddőségi beavatkozásról.
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a szolgáltatás során keletkező adatok a biológiai anyáról és a gyermekről.

Az adatkezelés jogalapja: Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: KRIO intézet az egészségügyi- és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényalapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás:

A KRIO Intézet a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltatás, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, mintaszállítás)
 • szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés teljesítésének elmaradása.

11. Szerződéskötés donor hímivarsejt vásárlására

Az adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányulószerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: név, születéskori név, anyja neve, születési hely, születési idő, TAJ, telefon, e-mail, lakcím
Egészségpénztári adatok: egészségpénztár neve, egészségpénztári tag neve, egészségpénztár tagkód, egészségpénztár kártyaszám
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges egészségügyi adatok (HepatitisB, HepatitisC, HIV1,2 fertőzésére vonatkozó információk)

Az adatkezelés jogalapja: Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: KRIO intézet az egészségügyi- és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényalapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás:

A KRIO Intézet a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltatás, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: mintaszállítás)
 • szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés teljesítésének elmaradása.

12. Szerződéskötés hímivarsejt adományozására vonatkozóan

Az adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányulószerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre: név, születéskori név, anyja neve, születési hely, születési idő, személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány száma, telefon, e-mail, lakcím, bankszámlaszám
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a szolgáltatás során keletkező adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: KRIO intézet az egészségügyi- és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényalapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás:

A KRIO Intézet a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltatás, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, mintaszállítás)
 • szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szerződés teljesítésének elmaradása.

13. Online ügyfél-elégedettségi kérdőív

Az adatkezelés célja: statisztikai célból történő, a szolgáltatások fejlesztésére irányuló elemzés.

A kezelt adatok köre: szerződött ügyfeleink által saját szándékukból megadott adatok, hogy egyedi észrevételeik, panaszaik kivizsgálásaik kivizsgálásra kerülhessenek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján, melyet az érintett a linkre való kattintással, a kérdésre való válaszadással jelez.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az aktív kérdőívezés időtartama alatt gyűjti az Intézet. Az adatok ezután összesítve, statisztikai alapon kerülnek kezelésre.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás:
A kérdőív a Startquestion által üzemeltetett weboldalon történik.
A Startquestion weboldal Adatvédelmi szabályzata: https://www.startquestion.com/privacy-policy
A Startquestion weboldal Cookie szabályzata: https://www.startquestion.com/cookies

14. Őssejtbanki piackutatásban való részvétel

Az adatkezelés célja: egyszeri telefonos megkeresés őssejtbanki piackutatásban való részvétel miatt.

A kezelt adatok köre: telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum egy évig.

Adatfeldolgozók: A KRIO Intézet Zrt., így a KRIO Intézet Zrt. által üzemeltetett oldalon a Adatkezelési Tájékoztatót elfogadó személyek hozzájárulásukat adják az egyszeri telefonos őssejtbanki piackutatási céllal történő megkereséshez.

Adattovábbítás: a piackutatás lebonyolítója a Kantar Polska S.A. (Plac Konesera 9, 03-736 Varsó, Lengyelország).

IV. Az adatkezelés biztonsága

A KRIO Intézet Zrt. úgy választja meg és úgy üzemelteti a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket, hogy a kezelt adat: • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésreállás) • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) • változatlansága igazolható (adatintegritás) • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Intézetünk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Intézetünk törekszik arra, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodjon az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Intézet az adatkezelés során megőrzi • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A KRIO Intézet Zrt. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Intézetünk mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

V. Jogosultságok és jogorvoslati lehetőségek

A regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatosan az adatgazda tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a KRIO Intézet Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A KRIO Intézet Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a z Intézet elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a fent megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére - személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően - szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a KRIO Intézet Zrt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KRIO Intézet Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a KRIO Intézet Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A KRIO Intézet Zrt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a KRIO Intézet Zrt. nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VI. Intézkedési szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A KRIO Intézet Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

VII. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Hatályos: 2024.07.01

*****